Propuhivanje, ljubav, kreacija

- Aktivan rad, 39 min -
- , 39 min -
Vodi:
No items found.
Govori:

Ovdje smo radili aktivan rad o kojem smo pričali u predavanju koje možete poslušati na ovom linku >>>

Teme u predavanju:
Na početku pričamo o „vijeću“ koje je prisutno u ovoj snimci, uz sve ostale koji su uvijek s nama.
11:15 Počinjemo s temom. „Ona naša“ predstavlja temu.
Previše buke oko nas može dovesti do uznemirenosti.
Pričamo o ljubavi ali na jedan drugačiji način.
Govorimo o vrijednosti našeg druženja s njima koje je u vibraciji, znaju da se ponavljaju s tim što to naglašavaju ali smatraju da je bitno to shvatiti.
Bez obzira na različitosti naših tijela ono isto što nas sve ispunjava je ljubav.
Govori o tome koliko mi unutar sebe imamo nedostatak ljubavi, potrebu za ljubavi i strah od ljubavi. Problem je u svemu onom što smo ovdje doživjeli i načinu života ovdje.
Kroz ovu snimku otvaramo se prema vlastitom vibracijskom sjećanju na slobodu, osjećaj stvaranja i ljubav.
19:30 Opisuje vizualizaciju stabljike sa cvjetovima unutar nas. Govori o ljubavi, odnosima bilo koje vrste, na višim razinama i ovoj.
Došli smo sa otvorenim cvjetovima i vlastitom ljubavi ali količina boli koju smo ovdje doživjeli dovela je do toga da polagano jedan po jedan ti cvjetovi se počnu zatvarati. Što se tada dešava u odnosima.
Što raditi sa cvijetom kada ga oslobodimo. Što znači otvoriti cvijet. Otvaranje prema vlastitoj ljubavi.
Zajedno svi širimo ljubav iz vlastitih cvjetova. Zajedno radimo aktivan rad do kraja snimke, posebno ga možete naći izdvojenog na linku ispod.

Ovo je bila Zoom radionica u sklopu Kutka (2.3. 2023), snimke predavanja i tretmani ne mogu zastarjeti, isti je princip kao i s ostalim videima na Kutku, bitne su informacije i vibracija unutar njih.

Predavanje koje smo radili prije možete pronaći na ovom linku >>>

Transkript
Broj videa: 142.a
No items found.
govori:
Ona Naša