Propuhivanje, ljubav, kreacija 2 (+ vlastita aktivacija DNA)

- Predavanje, 57 min -
- Predavanje + aktivan rad, 57 min -
Vodi:
No items found.
Govori:

Temu vodi „ona naša“, ovo je nastavak.
Na početku spominjem „vijeće“ koje je bilo prošli put i moje iskustvo vezano za ne vezanost. Važnost prisutnosti u ovdje i sada, od tuda ide naša snaga. Važnost zahvalnosti za trenutak u kojem jesmo.
Naša snaga je u ovdje i sada jer u ovdje i sada rađamo sebe iznutra, u ovdje i sada postajemo koji jesmo.
10:45 Ona počinje pričati i odmah imamo i aktivan rad u sklopu toga. Ovo je nastavak, dodajemo na to vlastitu aktivaciju DNA.

Ovo je bila Zoom radionica u sklopu Kutka (16.3. 2023), snimke predavanja i tretmani ne mogu zastarjeti, isti je princip kao i s ostalim videima na Kutku, bitne su informacije i vibracija unutar njih.

Aktivan rad posebno možete pronaći na ovom linku >>>

Transkript
Broj videa: 143.
No items found.
govori:
Ona Naša